Tên chính thức: RAVIVA MODA

Trụ sở chính: Cao Đẳng FPT Polytechnic

Hotline: 0333940287 – 0372586722

Email: ravivamoda@gmail.com.vn