Tên chính thức: RAVIVA MODA

    Trụ sở chính: Cao Đẳng FPT Polytechnic

    Hotline: 0333940287 – 0372586722

    Email: ravivamoda@gmail.com.vn