Cập nhật ngày: 19.03.2024

Chính sách thành viên mới năm 2024

  • Tích điểm trên mọi giao dịch bắt đầu từ ngày 19/03/2024
  • Giảm giá thành viên: Giảm giá 10% quần, áo của Raviva Moda – Quần áo gen Z (đối với hạng mức VIP) VÀ Giảm giá 15% quần, áo của Raviva Moda – Quần áo gen Z (đối với hạng mức Diamond) bắt đầu từ ngày 19/3/2024
  • Từ 21/03/2023, chương trình Ngày Hội Thành Viên nhân đôi điểm thưởng vào ngày 10 và 20 hàng tháng của Raviva Moda – Quần áo gen Z sẽ được tạm ngừng để chuẩn bị cho chương trình khách hàng thân thiết “phiên bản mới” đầy hấp dẫn với nhiều quyền lợi và ưu đãi hơn dành cho Khách Hàng yêu quý của Raviva Moda – Quần áo gen Z.

Raviva Moda – Quần áo gen Z cũng có quyền thay đổi, chỉnh sửa và/hoặc loại bỏ chương trình Thẻ Thành viên Raviva Moda – Quần áo gen Z và/hoặc tất cả hoặc bất cứ phần nào của các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này hoặc bất cứ chính sách, Câu Hỏi Thường Gặp, hoặc hướng dẫn liên quan đến Thẻ Thành viên Raviva Moda – Quần áo gen Z tại bất cứ thời điểm nào và theo quyền quyết định chỉ riêng của Raviva Moda – Quần áo gen Z đưa ra.

Bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải tại trang chủ chính thức của Raviva Moda – Quần áo gen Z tại https://ravivamoda.click/ và bạn có thể khước từ bất cứ quyền nào mà bạn có thể có để nhận được thông báo cụ thể về những thay đổi hoặc sửa đổi đó.

Chương trình Thẻ Thành viên Raviva Moda – Quần áo gen Z dành cho việc sử dụng cá nhân. Việc sử dụng cho mục đích thương mại dưới mọi hình thức được xem như bị cấm. Chương trình này không nhằm tới và cũng không được dự liệu cho việc sử dụng bởi bất cứ người nào dưới 18 tuổi.

Xin vui lòng xem kỹ Chính Sách Quyền Riêng Tư tại trang chủ của Raviva Moda – Quần áo gen Z để hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ các thông tin về khách hàng (bạn) và cách để cập nhật hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn cũng như cách chúng tôi liên lạc với bạn.

Thẻ Thành viênRaviva Moda – Quần áo gen Z là một cách thức thể hiện sự nỗ lực Raviva Moda – Quần áo gen Z để tri ân và cảm ơn khách hàng trung thành ủng hộ hoạt động kinh doanh, và mua các sản phẩm Raviva Moda – Quần áo gen Z. Các thành viên của Raviva Moda – Quần áo gen Z có thể nhận được và tích lũy điểm mà có thể được sử dụng để hưởng các lợi ích của chương trình Thẻ Thành viên Raviva Moda – Quần áo gen Z, còn được biết đến như là “Ưu Đãi”, tại cửa hàng Raviva Moda – Quần áo gen Z tại (Đường Trịnh Văn Bô – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội).

Tham gia vào chương trình Thẻ Thành viên Raviva Moda – Quần áo gen Z

Bạn có thể tham gia vào chương trình Thành viên Raviva Moda – Quần áo gen Z và bắt đầu tích lũy điểm theo :

 Mua hóa đơn từ 300.000 đồng trở lên tại cửa hàng hoặc trên website đặt hàng

Có thể đến tại cửa hàng để đăng kí thẻ thành viên của Raviva Moda – Quần áo gen Z

Tích Lũy Điểm

Loại điểm:

  • Điểm khả dụng (Điểm đổi quà): dùng để đổi điểm lấy quà
  • Điểm tích lũy: dùng để xét hạng mức thẻ (Diamond, VIP)

Tỷ lệ quy đổi điểm khả dụng và điểm tích lũy: 50.000 đồng = 1 điểm

Lưu ý:

  • Điểm khả dụng (Điểm đổi quà) chỉ được tính kể từ hóa đơn đầu tiên sau khi trở thành thành viên

  • Điểm khả dụng (Điểm đổi quà) có hạn sử dụng là 6 tháng kể từ ngày tích điểm đó.

Quy Định khác

Điểm tích lũy trong chương trình không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Raviva Moda – Quần áo gen Z có thể giới thiệu các chương trình khuyến mại liên quan đến chương trình Thẻ Thành viên Raviva Moda – Quần áo gen Z. Theo đó, các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này có thể được thay đổi để áp dụng cho các chương trình đó.